MENU

Hlanganyela nomphakathi wakho ekufuneni ukuhlinzeka kwezidingo-ngqangi okungenamfihlo

Hlanganyela nomphakathi wakho ekufuneni ukuhlinzeka kwezidingo-ngqangi okungenamfihlo

TSHELA ABANGANE BAKHO!


Kungani ungabatsheli ngalo mkhankaso kuFacebook, kuTwitter, ngoWhatsapp noma ngemeyili?
*uWhatsapp uzosebenza uma usebenzisa umakhalekhukhini.


Kopisha i-link ukuze uyithumele kumngane.

TSHELA ABANGANE!


Abangane bakho kungenzeka bathande ukungenela lo mkhankaso, kungani ungabatsheli kuFacebook, Whatsapp noma ngemeyili?


Kopisha i-link ukuze uyithumele kumngane.

Siyabonga ngokuseka umkhankaso wokuletha izidingo-ngqangi ngokungenamfihlo

Sibambisene singathumela umyalezo ocacile kubo bonke abakhankasela ukhetho ukuthi sifuna umphakathi ufinyelele kuma-Service Delivery Agreements.

Tshela abanye ngalo mkhankaso kuFacebook, kuTwitter, kuWhatsapp noma ngeMeyili.

FB share