MENU

Siyabonga ukuseka ukuhlinzekwa kwezidingongqangi eThekwini

TSHELA ABANAGANE BAKHO!


Kunganjani ukuthi utshele abangane bakho kuFacebook, Whatsapp noma ngemeyili?
*Whatsapp uzosebenza uma usebenzisa umakhalekhukhini.


Kopisha i-link ukuze uyithumele kumngane.

TSHELA ABANAGANE BAKHO!


Kunganjani ukuthi utshele abangane bakho kuFacebook, Whatsapp noma ngemeyili?Kopisha i-link ukuze uyithumele kumngane.

Siyabonga ngokuseka umkhankaso.

Sidinga ukufaka ingcindezi, ungasisiza ngogqugquzela abanye?

Tshela abanagane bakho ngomkhankaso kuFacebook, Twitter, Whatsapp kanye nangemeyili.

FB share